Do czego służy refraktometr?

Refraktometria - zastosowanie refraktometru

Refraktometr (niekiedy też nazywany refraktomierz, refractometr, refraktometer albo refractometer) jest przeznaczony do pomiaru właściwości cieczy za pomocą załamania światła.

Foto: refraktometr

Aczkolwiek na pierwszy rzut oka wszystkie optyczne refraktometry wyglądają tak samo, różnią się częścią optyczną. Każdy typ ma zabudowaną własną specyficzną skalę, na której można albo odczytać badaną wielkość albo ją można wyprowadzić ze skali z uniwersalnymi jednostkami fizycznymi (indeks refrakcji RI, gęstość cieczy itp.).

Prowadzenie pomiaru jest bardzo łatwe – na skośny szklany pryzmat wystarczy kapnąć kilka kropli cieczy, zamknąć przezroczystą przykrywkę, żeby się ciecz lepiej rozlała po powierzchni pryzmatu, skierować pryzmat naprzeciwko słońcu i spojrzeć do okularu. W nim zobaczycie okrągły przeziernik z pionową skalą, przez którą będzie przebiegać niebiesko-biała granica.

Rysunek: Odczyt wyniku pomiaru

Odczyt wyniku pomiaru płynu chłodzącego na bazie glikolu etylenowego G11/12 (środkowa skala w prawo)
Wynik: temperatura zamarzania badanej cieczy jest -26 °C (pomiaru dokonano refraktometrem do płynów eksploatacyjnych samochodu)

Świetnym przykładem refraktometru z bezpośrednim odczytem właściwości badanej cieczy jest refraktometr do pomiaru płynów eksploatacyjnych samochodu. Do refraktometrów z uniwersalnymi jednostkami na skale należy refraktometr do indeksu refrakcji czy refraktometr do pomiaru właściwości moczu, używając tych urządzeń trzeba przynajmniej ramowo wiedzieć, jak zinterpretować zmierzoną wartość.

Podstawowy asortyment naszego sklepu elektronicznego www.refraktometr.eu to kieszonkowe optyczne refraktometry. U nas znajdziecie kompleksową ofertę najbardziej pożądanych optycznych refraktometrów, na życzenie klienta jednak potrafimy dostarczyć również odpowiednik cyfrowy - kieszonkowy cyfrowy refraktometr.

Co wszystko można mierzyć i gdzie?

Zmierzyć można naprawdę prawie cokolwiek, gdziekolwiek i do czegokolwiek. Na przykład wyżej wymieniony tzw. "samochodowy" refraktometr służy pierwotnie do pomiaru temperatury zamarzania płynu do spryskiwaczy, kondycji elektrolitu baterii samochodowej, temperatury zamarzania substancji chłodzącej na bazie glikolu etylenowego i glikolu propylenowego, których używa się w układach chłodzenia samochodów, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych systemów, które bywają wystawiane na działanie mrozu i do których więc używa się również substancji niezamarzających i cieczy niezamarzających.

Jakość cieczy jest ważnym czynnikiem wpływającym na procesy technologiczne, czy to chodzi o przemysł chemiczny, samochodowy, przemysł spożywczy, służbę zdrowia, przemysł metalowy, hodowlę i inne.

Przemysł samochodowy

W przemyśle samochodowym znajdą zastosowanie także dwa kolejne typy refraktometrów z naszej oferty:

Przemysł spożywczy, rolniczy, hodowlany

Do celów spożywczych i rolniczych polecamy:

Zastosowanie w przemyśle, technologie przemysłowe

Służba zdrowia, lecznictwo weterynaryjne

  • Refraktometr do moczu - za pomocą trzech skal dokona pomiaru wielkości: ciężar właściwy moczu, indeks refrakcji oraz białko surowicy. Stosowny również dla hodowców psów i kotów do pomiaru gęstości moczu.

Inne zastosowanie

Potencjalnych przeznaczeń i zastosowań przyrządu typu refraktometr jest niezliczoność – można prowadzić pomiary i określać kamienie szlachetne, testować ciecze, w wypadku których potrafimy zinterpretować uniwersalne wielkości fizyczne jak indeks refrakcji RI.

Jeżeli używacie kieszonkowych optycznych lub cyfrowych refraktometrów jeszcze do innych celów, napiszcie do nas pod adres mailowy: info. refraktometr eu. Chętnie się dowiemy, w jakich dziedzinach refraktometry znalazły zastosowanie te najbardziej interesujące i najbardziej nietradycyjne opublikujemy na naszych stronach www.refraktometr.eu.

Jeśli brakuje wam w naszej ofercie jakiegoś typu refraktometru, napiszcie do nas pod adres mailowy info. refraktometr eu.