Obliczanie zawartości wody w mleku

Obliczanie to jest przeznaczone dla użytkowników refraktometru RMK2 do określania zawartości wody w mleku.

Do określenia zawartości wody w mleku należy wykonywać dwóch pomiarów - pierwszy raz mleka bez dodatku wody i drugi raz mleka rozcieńczonego wodą.

Zmierzona wartość mleka bez dodatku wody %
Zmierzona wartość mleka rozcieńczonego wodą %

Mleko rozcieńczone wodą zawiera % zawartości wody dodatkowej.
Wyniki uzyskane tą metodą osiągają dokładności ± 5 % zawartości wody dodatkowej.