Refraktometry na każdą okazję

Cena towaru: 0,00 PLN

Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, żeby towar został dostarczony przed Świętami Bożego Narodzenia, zamówienia należy wysłać najpóźniej przed 17. 12. 2018.


Obliczanie słoności roztworu

Przygotowanie roztworu

Masa soli g
Objętość wody ml
Temperatura wody °C

Całkowita masa roztworu: g

Otrzymana zawartość soli (słoność) w roztworze:

Stopień nasycenia:

Polecane refraktometry do otrzymanego roztworu:


Pomiar roztworu

Zmierzona zawartość soli w roztworze
Masa badanego roztworu g
Temperatura badanego roztworu °C

Masa rozpuszczonej soli: g

Objętość wody w roztworze: g

Polecane refraktometry do otrzymanego roztworu: