Szacowanie wydajności alkoholu z owoców

Tento výpočet je pomůckou pro orientační odhad výtěžnosti alkoholu z ovocných plodů, ze kterých připravujete ovocnou břečku pro alkoholové kvašení (rmut).

Refraktometrem můžete změřit přímo rmut, ve kterém je však určité procento pevných látek (tzv. necukrů), o které je nutné odhad množství cukru snížit. U filtrátu se uvažuje, že necukry již neobsahuje.

Owoce
Mierzyłem przed fermentacją (sok BEZ ALKOHOLU)
Zmierzoną zawartość cukru (sacharozy) °Bx (rekomendujemy refraktometr RBR32-ATC)
Chcę destylat zawierający % objętościowych alkoholu (rekomendujemy refraktometr RAL1)

Przy odpowiednim leczeniu można uzyskać z 100 l roztworu aż do l destylatu.