Test cyfrowych refraktometrów do miodu – porównanie cyfrowego refraktometru MISCO i Atago

Dlaczego postanowiliśmy porównać cyfrowe refraktometry do miodu?

Od czasu do czasu zwracają się do nas klienci, którzy mają wątpliwości co do wyników, jakie uzyskali mierzeniem za pomocą cyfrowego refraktometru do pomiaru zawartości wody w miodzie Atago PAL-22S. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie testu, na podstawie którego chcemy wytłumaczyć, dlaczego powstają takie wątpliwości i w jaki spoób można im zapobiec.

A ponieważ mamy w naszej ofercie inny cyfrowy refraktometr do miodu, bardzo dokładny refraktometr MISCO-HONEY (ewentualnie MISCO-HONEY2) a ponieważ często słuzadajecie nam pytania: "dlaczego cena refraktometrów tak bardzo się różni?", "jakie są między obydwoma urządzeniami cyfrowymi różnice, oba służą do pomiaru zawartości wody w miodzie, powinny przecież wyświetlać równakie wyniki?", postanowiliśmy zestawić oba refraktometry obok siebie i porównać wyniki ich mierzenia w jednakowych warunkach.

Przeprowadziliśmy ogółem dwie stosunkowo długie serie pomiarów miodu. Przed rozpoczęciem każdej serii oczywiście skalibrowaliśmy oba refraktometry używając wody destylowanej. Początkowa adjustacja była konieczna, żeby zapobiec wstępnym odchyleniom obu refraktometrów i nie wprowadzić trwałego błędu do pozyskanych wyników.
Wyniki przenieśliśmy do tabelki. Obie serie testów możecie obejrzeć w postaci wideo.

Dość mówienia, przejdźmy do pomiarów, ich porównywania i wyników.

Pierwsza seria pomiarów miodu za pomocą refraktometrów cyfrowych Atago PAL-22S i MISCO-HONEY

Testowaną próbkę odebraliśmy z górnej warstwy miodu przechowywanego w beczce, w celu łatwego posługiwania się włożyliśmy próbkę do małej szklanki. Ilość starczyła na oba testy i na późniejsze osłodzenie herbatki.
Za pomocą małej łyżki przenieśliśmy trochę większą ilość miodu na pryzmaty obu testowanych refraktometrów, oba refraktometry mierzyły więc bardzo podobny, można powiedzieć identyczny miód, teoretycznie więc miały wykazać identyczne wyniki. A jednak...

Już podczas pierwszego mierzenia różnica w wyniku pomiaru obu refraktometrów wynosiła 2% zawartości wody, co jest bardzo dużo. Refraktometr Atago PAL-22S ocenia badany miód jako bardziej jakościowy (11,9 %), niż refraktometr MISCO-HONEY (13,9 %).
Naturalnie nasuwa się pytanie, który z refraktometrów mierzy bardziej dokładnie, który podaje właściwe wyniki?
W celu minimalizowania wątpliwości, za naciśnięciem przycisku prawie natychmiast powtórzyliśmy mierzenie.
Wartości refraktometru MISCO-HONEY zostały niezmienione, wartość refraktometru Atago PAL-22S wzrosła. Kolejne pomiary podawały te same wyniki: podczas pierwszych 2 minut wartości na refraktometrze Atago PAL-22S zmieniały się o +0,5 %, natomiast cyfrowy refraktometr MISCO-HONEY wskazywał ciągle wartość 13,9 %.
Zmianę wartości mierzonej na refraktometrze Atago PAL-22S można wytłumaczyć przez fakt, że dokonując pomiaru większej pod względem objętości próbki należy poczekać, zanim warstwy miodu ułożą się na pryzmacie a ich ruch przestanie wywierać wpływ na współczynnik załamania światła. Jego czujnik pomiarowy nie potrafi poradzić sobie z tym zjawiskiem tak szybko, jak czujnik refraktometru MISCO-HONEY.

Pamiętając o powyższym, powtarzaliśmy na bieżąco mierzenie i obserwowaliśmy, czy i w jaki sposób wartości dotyczące zawartości wody w miodzie będą się zmieniać. W tym miejscu należy też wspomnieć, że otwarta próbka miodu może absorbować wilgoć z powietrza, w związku z czym można się spodziewać, że pozyskane wartości będą rosnąć – na obu urządzeniach.
Chociaż na refraktometrze MISCO proces wchłaniania wilgoci jest bardziej powolny, ponieważ urządzenie posiada pokrywkę badanej próbki, a ta eliminuje wchłanianie.

Test trwał ogółem ok. 14 minut. W trakcie testu próbowaliśmy zakryć pryzmat pomiarowy refraktometru Atago PAL-22S tymczasową pokrywką, chcieliśmy bowiem sprawdzić, czy zbadane wartości dot. zawartości wody w miodzie nie ulegają oddziaływaniu światła otoczenia, do czego są skłonne szczególnie bardzo tanie refraktometry cyfrowe. Światło otoczenia jednak nie wywierało zasadniczego wpływu na refraktometr Atago PAL-22S, ze zwykłym oświetleniem wewnętrznym dobrze sobie poradził.
W końcu, zgodnie z przewidzianym, oba refraktometry wyświetliły zmierzoną wyższą wartość. Na końcu testu wartości wynosiły 14,2 % zawartości wody w miodzie w przypadku refraktometru MISCO-HONEY oraz 13,3 % w przypadku refraktometru Atago PAL-22S.
W trakcie badania trwającego 14 minut względne wartości na cyfrowym refraktometrze MISCO-HONEY zmieniły się o +0,3 % (z 13,9 na 14,2 % – czyli absolutnie minimalnie), na cyfrowym refraktometrze Atago PAL-22S o +1,4 % (z 11,9 na 13,3 % – co jest równe różnicy jednego poziomu jakościowego miodu).

Poniżej przedstawiamy tabelkę z kluczowymi czasami pomiarów, ich wyniki, pod tabelką można obejrzeć filmik wideo mierzenia porównawczego.

Czas Atago PAL-22S
[%]
MISCO-HONEY
[%]

Różnica
Atago - MISCO
[%]

Notatka

00:45 11,9 13,9 -2,0
00:51 12,0 13,9 -1,9
01:11 12,1 13,9 -1,8
01:31 12,2 13,9 -1,7
01:50 12,3 13,9 -1,6
02:04 12,3 14,0 -1,7
02:12 12,4 13,9 -1,5
02:18 12,4 14,0 -1,6
02:42 12,5 14,0 -1,5
03:10 12,6 14,0 -1,4
03:55 12,7 14,1 -1,4
04:21 12,8 14,1 -1,3
04:35 12,8 14,1 -1,3 z zakrytym czujnikiem Atago (nie ma wpływu na wynik)
05:18 12,9 14,1 -1,2
06:12 13,0 14,1 -1,1
07:19 13,1 14,1 -1,0
07:48 13,1 14,2 -1,1
08:19 13,1 14,2 -1,1
08:33 13,1 14,2 -1,1 z zakrytym czujnikiem Atago (nie ma wpływu na wynik)
08:51 13,2 14,2 -1,0 ciągle z zakrytym czujnikiem Atago (wynik się zmienił)
09:09 13,2 14,2 -1,0 ciągle z zakrytym czujnikiem Atago (bez wpływu na wynik)
09:55 13,2 14,2 -1,0 ciągle z zakrytym czujnikiem Atago (nie ma wpływu na wynik)
10:27 13,2 14,2 -1,0 Znów z odkrytym czujnikiem Atago
10:35 z refraktometru Atago odebraliśmy ok. połowy próbki
10:54 13,2 14,2 -1,0
11:10 13,3 14,2 -0,9
12:34 13,3 14,2 -0,9
13:24 13,3 14,2 -0,9

Druga seria mierzenia miodu za pomocą cyfrowych refraktometrów Atago PAL-22S i MISCO-HONEY

W drugiej części testowania cyfrowych refraktometrů do miodu obniżyliśmy ilość badanego miodu na połowę, żeby wyeliminować zjawisko nasiadania na siebie warstw miodu, ewentualnie obniżyć mnóstwo zawartych w nim pęcherzyków powietrza, które naturalnie również wywierają wpływ na załamanie światła. Co jest jednak najważniejsze – przed naniesienim miodu na pryzmat pomiarowy refraktometru mieszaliśmy go w szklance przez ok 1 minutę, żeby badana próbka była jak najbardziej homogeniczna.

Od samego początku rzetelnie widać, że wartości wyświetlane przez oba refraktometry cyfrowe są – w przypadku homogenizowanej próbki – bardzo podobne, wręcz identyczne.

Poniżej znów przedstawiamy tabelkę z kluczowymi czasami pomiarów i ich wyniki, następnie jest do dyspozycji nagranie wideo testu porównawczego.

Czas Atago PAL-22S
[%]
MISCO-HONEY
[%]

Różnica
Atago - MISCO
[%]

Notatka

00:31 14,5 14,3 +0,2
00:38 14,5 14,4 +0,1
00:47 14,5 14,4 +0,1
01:29 14,5 14,4 +0,1
02:47 14,5 14,4 +0,1
03:30 na refraktometrze Atago PAL-22S spróbowaliśmy trochę przemieszać próbkę i wyeliminować pęcherzyki powietrza
03:48 14,5 - -
03:57 14,6 14,5 +0,1
04:06 14,5 14,5 0,0
04:20 14,6 14,5 +0,1
04:28 14,5 14,5 0,0
05:26 14,5 14,5 0,0
05:43 14,5 14,5 0,0
06:03 14,5 14,5 0,0
06:41 14,5 14,5 0,0
07:18 14,6 14,5 +0,1
07:27 14,5 14,5 0,0
08:20 14,6 14,5 +0,1
08:37 14,6 14,5 +0,1

Ocena

Z obu części testu jasno widać, że refraktometr MISCO-HONEY mierzy w przybliżeniu jednakowe wartości od samego początku bez względu na to, jak dobrze przygotowano próbkę.

Refraktometr Atago PAL-22S również dokonuje dokładnych pomiarów, trzeba jednak zadbać o dobre przygotowanie (homogenizację) badanej próbki miodu a na wszelki wypadek przeprowadzić więcej powtarzanych mierzeń. Zresztą to można zalecić u wszystkich refraktometrów cyfrowych.

Refraktometr Atago PAL-22S to dokładne urządzenie, wymaga jednak dobrze przeszkolonej i odpowiedzialnej obsługi. Natomiast profesjonalni handlowcy, którzy pragną nie tylko zaoszczędzić czas, ale także dobrze ocenić wykupiony miód, powinni zastanowić się nad zakupieniem bardzo dokładnego cyfrowego refraktometru MISCO-HONEY.