Konfigurator specjalnego cyfrowego refraktometru MISCO

Twój cyfrowy refraktometr MISCO

Pomoc, ceny, dostawa

Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie odpowiedniego refraktometru, przedstawiamy Ci wyjątkową możliwość zbudowania specjalnego cyfrowego refraktometru MISCO z maksymalnie 5 skalami wg Twojego wyboru.

Cena refraktometru zależy od ilości skal (1 lub 2 skale, 3-5 skal).

Opłata za refraktometr – po dokonaniu zamówienia prześlemy fakturę zaliczkową. Produkcja urządzenia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu płatności na nasze konto.

Dostawa refraktometru jest darmowa, przesyłki dostarczane są przez naszego kontrahenta, firmę DPD. Termin dostawy ok. 2 tygodni od rozpoczęcia produkcji (od uiszczenia faktury proforma).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie konfiguratora lub końcowego urządzenia, prosimy się z nami skontaktować.

Jeszcze nie wybrałeś żadnej skali – baza dostępnych skal znajduje się poniżej.
Naciskając przycisk włożysz wybraną skalę do konfiguracji refraktometru.

Pola działalności


Baza skal do cyfrowego refraktometru MISCO (326)

ID Nazwa skali Zakres skali
Rozdzielczość
Dokładność
625
AdBlue - Diesel Emission Fluid AUS32
% waga/waga
0 do 51 %
0.1
0.1
315
Amoniak (NH3)
temperatura zamarzania
0 do -84 °C
1
2
312
Amoniak (NH3)
Gęstość
0.998 do 0.892 g/cm3
0.001
0.001
313
Amoniak (NH3)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 0.894
0.001
0.001
310
Amoniak (NH3)
% waga/waga
0 do 30 %
0.1
0.1
311
Amoniak (NH3)
% objętość/objętość
0 do 38 %
0.1
0.1
389
Aqua Quench 260 - Houghton
0 do 50 %
0.1
0.5
810
Azotan amonu, saletra amonowa (NH4NO3)
% waga/waga
0 do 55 %
0.1
0.1
452
Azotan sodu, saletra sodowa, saletra chilijska (NaNO3)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.1
454
Azotan sodu, saletra sodowa, saletra chilijska (NaNO3)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.3199
0.001
0.001
453
Azotan sodu, saletra sodowa, saletra chilijska (NaNO3)
Gęstość
0.998 do 1.3175 g/cm3
0.001
0.001
4
Brix
0 do 56 °Bx
0.1
0.1
3
Brix
0 do 85 °Bx
0.1
0.1
362.1
Bromek potasu (KBr)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.1
365
Bromek potasu (KBr)
Gęstość
0.998 do 1.378 g/ml
0.001
0.001
366
Bromek potasu (KBr)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.381
0.001
0.001
368
Bromek potasu (KBr)
temperatura zamarzania
0 do -17 °C
1
1
316
Chlorek amonu (NH4Cl)
% waga/waga
0 do 24 %
0.1
0.1
318
Chlorek amonu (NH4Cl)
Gęstość
0.9982 do 1.0674 g/cm3
0.0001
0.0002
319
Chlorek amonu (NH4Cl)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.0693
0.0001
0.0002
836
Chlorek cynku (ZnCl2)
% waga/objętość (stężenie masowe)
0 do 40 %
0.1
0.1
446
Chlorek litu (LiCl)
% waga/waga
0 do 30 %
0.1
0.1
447
Chlorek litu (LiCl)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.181
0.001
0.0005
448
Chlorek litu (LiCl)
Gęstość
0.998 do 1.179 g/cm3
0.001
0.0005
90
Chlorek magnezu (MgCl2)
Parts Per Thousands
0 do 300 ppt
0.1
1
91
Chlorek magnezu (MgCl2)
0 do 30 g /100 g
0.1
0.1
87
Chlorek magnezu (MgCl2)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.276
0.001
0.001
89
Chlorek magnezu (MgCl2)
temperatura zamarzania
0 do -33 °C
1
1
86
Chlorek magnezu (MgCl2)
% waga/waga
0 do 30 %
0.1
0.1
181
Chlorek potasu (KCl)
% waga/waga
0 do 24 %
0.1
0.1
182
Chlorek potasu (KCl)
Gęstość
1.000 do 1.162 g/cm3
0.001
0.001
183
Chlorek potasu (KCl)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.1643
0.001
0.001
78
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
Parts Per Thousands
0 do 264 ppt
0.1
1
75
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.204
0.001
0.001
163
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
Gęstość
0.998 do 1.202 g/cm3
0.001
0.001
74
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
% waga/waga
0 do 26 %
0.1
0.1
168
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
Saturacja
0 do 100 %
1
0.5
79
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
0 do 26.4 g /100 g
0.1
0.1
77
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
temperatura zamarzania
0 do -21 °C
0.1
0.5
702
Chlorek sodu, sól kuchenna (NaCl)
Skala Baumé
0 do 25 °Bé
0.1
0.1
83
Chlorek wapnia (CaCl2)
temperatura zamarzania
0 do -54 °C
0.1
1
81
Chlorek wapnia (CaCl2)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.3957
0.001
0.001
85
Chlorek wapnia (CaCl2)
0 do 40 g /100 g
0.1
0.1
84
Chlorek wapnia (CaCl2)
Parts Per Thousands
0 do 400 ppt
0.1
1
80
Chlorek wapnia (CaCl2)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.1
54
Cukier inwertowany
% waga/waga
0 do 85 %
0.1
0.1
340
Diglycolamine (Huntsman DGA®)
% waga/objętość (stężenie masowe)
0 do 100 %
0.1
0.25
240
DowFrost (PG)
temperatura zamarzania
0 do -67 °C
1
1
409
DowFrost (PG)
Ciężar właściwy (D25/25)
1.000 do 1.054
0.001
0.001
239
DowFrost (PG)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
238
DowFrost (PG)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
246
DowFrost HD (PG)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
248
DowFrost HD (PG)
temperatura zamarzania
0 do -51 °C
1
1
247
DowFrost HD (PG)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
262
DowTherm 4000 (EG)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
264
DowTherm 4000 (EG)
temperatura zamarzania
0 do -48 °C
1
1
266
DowTherm 4000 (EG)
Burst Point
0 do -29 °C
1
1
268
DowTherm 4000 (EG)
temperatura wrzenia
100 do 145 °C @ 101 kPa
1
1
263
DowTherm 4000 (EG)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
254
DowTherm SR1 - (EG)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
255
DowTherm SR1 - (EG)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
256
DowTherm SR1 - (EG)
temperatura zamarzania
0 do -50 °C
1
1
260
DowTherm SR1 - (EG)
temperatura wrzenia
100 do 197 °C @ 101 kPa
1
1
585
EDTA (kwas edetynowy, kwas wersenowy)
Gęstość
0.998 do 1.045 g/cm3
0.001
0.0005
583
EDTA (kwas edetynowy, kwas wersenowy)
% waga/waga
0 do 8 %
0.1
0.1
586
EDTA (kwas edetynowy, kwas wersenowy)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.046
0.001
0.0005
584
EDTA (kwas edetynowy, kwas wersenowy)
0 do 80 g/l
1
1
805
Etanol, alkohol etylowy (Piwo)
% ABV (Distillation Only)
0 do 30 %
0.1
0.2
686
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
Gęstość - przy 20 °C
0.998 do 0.867 g/cm3
0.001
0.001
687
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
Gęstość - przy 20 °C
0.789 do 0.818 g/cm3
0.001
0.001
33
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 0.869
0.001
0.001
30
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
temperatura zamarzania
0 do -46 °C
0.1
1
35
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
Ciężar właściwy (D20/20)
0.820 do 0.790
0.001
0.001
685
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
proof spirit
186 do 200 °proof - przy 60 °F
0.1
0.5
38
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
proof spirit
186 do 200 °proof - przy 20 °C
0.1
0.5
32
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
% waga/waga - przy 20 °C
0 do 70 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
34
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
proof spirit - przy 20 °C
0 do 153 ° proof
1
0.5
37
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
% waga/waga - przy 20 °C
90 do 100 %
0.1
0.5
31
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
% objętość/objętość - przy 20 °C
0 do 76 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
36
Etanol, ethanol, alkohol etylowy
% objętość/objętość - przy 20 °C
93 do 100 %
0.1
0.25
621
Ford L247B Engine Coolant
% objętość/objętość
0 do 90 %
0.1
0.1
623
Ford L247B Engine Coolant
temperatura zamarzania
0 do -52 °C
1
1
459
Ford OAT Engine Coolant
% objętość/objętość
0 do 60 %
0.1
0.1
461
Ford OAT Engine Coolant
temperatura zamarzania
0 do -50 °C
1
1
456
Fosforan dipotasowy (K2HPO4)
% waga/waga
0 do 10 %
0.1
0.1
457
Fosforan dipotasowy (K2HPO4)
Gęstość
0.998 do 1.086 g/cm3
0.001
0.001
458
Fosforan dipotasowy (K2HPO4)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.088
0.001
0.001
115
Fosforan sodu (Na3PO4)
% waga/waga
0 do 8 %
0.1
0.05
116
Fosforan sodu (Na3PO4)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.099
0.001
0.0004
52
Fruktoza
% waga/waga
0 do 85 %
0.1
0.1
397
G05 - Glysantin Engine Coolant
Gęstość
0.9980 do 1.1060 g/cm3
0.0001
0.0001
395
G05 - Glysantin Engine Coolant
temperatura zamarzania
0 do -50 °C
1
1
393
G05 - Glysantin Engine Coolant
% waga/waga
0 do 81 %
0.1
0.1
392
G05 - Glysantin Engine Coolant
% objętość/objętość
0 do 80 %
0.1
0.1
19
Gliceryna, glicerol
temperatura zamarzania
0 do -43 °C
1
1
17
Gliceryna, glicerol
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
20
Gliceryna, glicerol
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.2633
0.0001
0.0002
16
Gliceryna, glicerol
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
382
Glikol Trietylenowy (TEG)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.12
387
Glikol Trietylenowy (TEG)
Gęstość
0.9980 do 1.1235 g/cm3
0.0001
0.0002
386
Glikol Trietylenowy (TEG)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.1255
0.0001
0.0002
383
Glikol Trietylenowy (TEG)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.12
590
Glikol Trietylenowy (TEG)
temperatura wrzenia
100 do 160 °C @ 760 mmHg
1
2
692
Glikol Trietylenowy (TEG)
Zawartość wody w masie
0 do 100 %
0.1
0.12
385
Glikol Trietylenowy (TEG)
temperatura zamarzania
0 do -35 °C
1
0.25
591
Glikol dietylenowy (DEG)
Zawartość wody w masie
100 do 0 %
0.1
0.1
639
Glikol dietylenowy (DEG)
procent objętości wody
100 do 0 %
0.1
0.1
588
Glikol dietylenowy (DEG)
temperatura wrzenia
100 do 180 °C @ 760 mmHg
1
2
45
Glikol dietylenowy (DEG)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
46
Glikol dietylenowy (DEG)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
49
Glikol dietylenowy (DEG)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.1184
0.0001
0.0001
48
Glikol dietylenowy (DEG)
temperatura zamarzania
0 do -45 °C
1
1
379
Glikol etylenowy (MEG)
Gęstość
0.9980 do 1.1130 g/cm3
0.0001
0.0002
15
Glikol etylenowy (MEG)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.1153
0.0001
0.0001
11
Glikol etylenowy (MEG)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
12
Glikol etylenowy (MEG)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
14
Glikol etylenowy (MEG)
temperatura zamarzania
0 do -59 °C
1
1
381
Glikol etylenowy (MEG)
temperatura wrzenia
100 do 152 °C
1
1
465
Glikol etylenowy (MEG) - % wody
% wody (objętość/objętość)
100 do 0 %
0.1
0.1
9
Glikol propylenowy
temperatura zamarzania
0 do -51 °C
1
1
6
Glikol propylenowy
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.1
10
Glikol propylenowy
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.0460
0.0001
0.0001
7
Glikol propylenowy
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.1
445
Glikol propylenowy - % wody
% wody (objętość/objętość)
100 do 0 %
1
0.1
53
Glukoza, D-glukoza
% waga/waga
0 do 85 %
0.1
0.1
41
Izopropanol, alkohol izopropylowy (C3H8O)
% objętość/objętość
0 do 83 %
0.1
0.25 Avg.
434
Izopropanol, alkohol izopropylowy (C3H8O)
Gęstość
0.982 do 0.833 g/cm3
0.001
0.001 Avg.
40
Izopropanol, alkohol izopropylowy (C3H8O)
temperatura zamarzania
0 do -40 °C
1
1
435
Izopropanol, alkohol izopropylowy (C3H8O)
Parts Per Thousands
0 do 800 ppt
1
25 Avg.
42
Izopropanol, alkohol izopropylowy (C3H8O)
% waga/waga
0 do 80 %
0.1
0.25 Avg.
44
Izopropanol, alkohol izopropylowy (C3H8O)
lepkość dynamiczna, wiskoza
1.000 do 2.582 cP
0.01
0.01
43
Izopropanol, alkohol izopropylowy (C3H8O)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 0.8431
0.001
0.001 Avg.
109
Krew - ludzie
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 15 %
0.1
0.1
110
Krew - ludzie
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.0430
0.0001
0.0002
111
Krew - ludzie
Gęstość
0.9982 do 1.0403 g/cm3
0.0001
0.0002
108
Krew - ludzie
Oznaczanie stężenia białka całkowitego w surowicy krwi metodą refraktometryczną (TPr)
1 do 14 g/dl
0.1
0.1
105
Krew - zwierzęta
Oznaczanie stężenia białka całkowitego w surowicy krwi metodą refraktometryczną (TPr)
1 do 14 g/dl
0.1
0.1
106
Krew - świnka morska i królik
białka surowicy
0 do 10 g/100 ml
0.1
0.1
107
Krew - świnka morska i królik
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 12.3 %
0.1
0.1
160
Kwas azotowy (HNO3)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.2466
0.001
0.001
158
Kwas azotowy (HNO3)
Gęstość
1.000 do 1.2466 g/cm3
0.001
0.001
159
Kwas azotowy (HNO3)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.15
114
Kwas cytrynowy (C6H8O7)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.135
0.001
0.0003
113
Kwas cytrynowy (C6H8O7)
% waga/waga
0 do 30 %
0.1
0.1
331
Kwas fosforowy (H3PO4)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.256
0.001
0.001
328
Kwas fosforowy (H3PO4)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.1
330
Kwas fosforowy (H3PO4)
Gęstość
0.998 do 1.254 g/cm3
0.001
0.001
55
Kwas mlekowy (C3H6O3)
% waga/waga
0 do 80 %
0.1
0.1
56
Kwas mlekowy (C3H6O3)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.187
0.001
0.001
358
Kwas octowy (C2H4O2)
% objętość/objętość
0 do 55 %
0.1
0.25
360
Kwas octowy (C2H4O2)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.0669
0.0001
0.0003
359
Kwas octowy (C2H4O2)
Gęstość
0.9980 do 1.0650 g/ml
0.0001
0.0003
362
Kwas octowy (C2H4O2)
temperatura zamarzania
0 do -13 °C
1
1
357
Kwas octowy (C2H4O2)
% waga/waga
0 do 64 %
0.1
0.25
627
Kwas octowy (C2H4O2)
Stężenie molowe
0 do 10.62 mol/l
0.01
0.05
118
Kwas siarkowy (H2SO4)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.5012
0.001
0.001
119b
Kwas siarkowy (H2SO4)
Gęstość - przy 20 °C
0.998 do 1.496 g/ml
0.001
0.001
119
Kwas siarkowy (H2SO4)
Gęstość
0.998 do 1.498 g/cm3
0.001
0.001
117
Kwas siarkowy (H2SO4)
% waga/waga
0 do 60 %
0.1
0.1
119c
Kwas siarkowy (H2SO4)
Gęstość - przy 30 °C
0.996 do 1.485 g/ml
0.001
0.001
155
Kwas solny, kwas chlorowodorowy (HCl)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.1
156
Kwas solny, kwas chlorowodorowy (HCl)
Gęstość
0.998 do 1.198 g/cm3
0.001
0.0005
157
Kwas solny, kwas chlorowodorowy (HCl)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.120
0.001
0.0005
631
Kwas solny, kwas chlorowodorowy (HCl)
Zawartość wody w masie
0 do 20 %
0.1
0.1
596
Kwas winowy, E334 (C4H6O6)
Skala Baumé (20 °C)
0 do 36.5 °Bé
0.1
0.1
593
Kwas winowy, E334 (C4H6O6)
% waga/waga
0 do 60 %
0.1
0.1
595
Kwas winowy, E334 (C4H6O6)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.336
0.001
0.001
594
Kwas winowy, E334 (C4H6O6)
Gęstość
0.998 do 1.334 g/cm3
0.001
0.001
200
Mannitol, mannit
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.055
0.001
0.0005
199
Mannitol, mannit
% waga/waga
0 do 15 %
0.1
0.1
201
Mannitol, mannit
0 do 158 g/l
1
1
24
Metanol, alkohol metylowy (CH3OH)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.7
26
Metanol, alkohol metylowy (CH3OH)
Ciężar właściwy (D20/20)
0.849 do 0.793
0.001
0.005
28
Metanol, alkohol metylowy (CH3OH)
% waga/waga
80 do 100 %
0.1
0.4 / 0.3 / 0.2
25
Metanol, alkohol metylowy (CH3OH)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 0.935
0.001
0.005
23
Metanol, alkohol metylowy (CH3OH)
% objętość/objętość
0 do 45 %
0.1
0.7
27
Metanol, alkohol metylowy (CH3OH)
% objętość/objętość
84 do 100 %
0.1
0.5 / 0.25 / 0.2
22
Metanol, alkohol metylowy (CH3OH)
temperatura zamarzania
0 do -39 °C
0.1
1.5
592
Methyldiethanolamine (MDEA)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.2
327
Miód pszczeli
Gęstość
1.359 do 1.443 g/cm3
0.001
0.0005
325
Miód pszczeli
zawartość wody (AOAC)
13 do 30 %
0.1
0.06
326
Miód pszczeli
Ciężar właściwy (D20/20)
1.3616 do 1.4457
0.001
0.0005
324
Miód pszczeli
% rozpuszczalnych substancji stałych
75 do 87 %
0.1
0.06
768
Mleko sojowe
stężenie białka
0 do 9
0.1
0.1
767
Mleko sojowe
zawartość pewnych ciał
0 do 20 %
0.1
0.1
96
Mocz - kot
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.1200
0.0001
0.0005
97
Mocz - kot
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 30 %
0.1
0.1
104
Mocz - królik
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 19 %
0.1
0.1
103
Mocz - królik
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.0840
0.0001
0.0005
93
Mocz - ludzie
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.0450
0.0001
0.0005
95
Mocz - ludzie
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 11.5 g/l
0.1
0.1
94
Mocz - ludzie
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 11 %
0.1
0.1
100
Mocz - zwierzęta duże
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 11.5 g/l
0.1
0.1
98
Mocz - zwierzęta duże
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.0650
0.0001
0.0005
99
Mocz - zwierzęta duże
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 11 %
0.1
0.1
101
Mocz - świnka morska
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.1030
0.0001
0.0005
102
Mocz - świnka morska
Całkowita zawartość substancji stałych
0 do 21 %
0.1
0.1
629
Mocznik (CH4N2O)
Współczynnik załamania światła, indeks refrakcji (nD)
1.3330 do 1.4140
0.0001
0.0001
189
Mocznik (CH4N2O)
temperatura zamarzania
0 do -17 °C
1
0.1
186
Mocznik (CH4N2O)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.1333
0.001
0.0002
190
Mocznik (CH4N2O)
Parts Per Thousands
0 do 460 ppt
1
1
187
Mocznik (CH4N2O)
Gęstość
1.000 do 1.1313 g/cm3
0.001
0.0003
185
Mocznik (CH4N2O)
% waga/waga
0 do 51 %
0.1
0.1
628
Mocznik (CH4N2O)
Stężenie molowe
0 do 8.6 mol/l
0.01
0.02
630
Mocznik (CH4N2O)
Gęstość
1000.0 do 1131.3 kg/m3
0.1
0.3
633
Nadtlenek wodoru (H2O2)
% waga/waga
0 do 100 %
0.1
0.2
344
Octan potasu (CH3COOK)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.333
0.001
0.001
343
Octan potasu (CH3COOK)
Gęstość
0.998 do 1.337 g/ml
0.001
0.001
341
Octan potasu (CH3COOK)
% waga/waga
0 do 60 %
0.1
0.12
346
Octan potasu (CH3COOK)
temperatura zamarzania
0 do -59 °C
1
1
466
Odpady mleczne (nienadające się do przetwórstwa mleka - Waste Milk)
Całkowita zawartość substancji stałych
5 do 15 %
0.1
0.5
801
Piwo
Skala Plato
0 do 30 °P
0.1
0.1
799
Piwo
Skala Brixa
0 do 30 °Bx
0.1
0.1
806
Piwo
Skala Ballinga
0 do 30 °Bg
0.1
0.1
800
Piwo (Brzeczka)
Substancje rozpuszczone
0 do 30
0.1
0.1
802
Piwo (Brzeczka)
Ciężar właściwy (D20/20 °C)
1.000 do 1.127
0.001
0.001
804
Piwo (Brzeczka)
Brewer's Points (20 °C)
0 do 127 Brewer's Points
0.1
0.5
354
Politlenek etylenu (PEG300)
% objętość/objętość
0 do 100 %
0.1
0.5
651
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 3.11)
0 do 100 Units
0.1
0.30
652
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 2.50)
0 do 100 Units
0.1
0.25
653
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.34)
0 do 50 Units
0.1
0.12
668
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.2)
0 do 50 Units
0.1
0.1
667
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.1)
0 do 50 Units
0.1
0.15
661
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 2.77)
0 do 100 Units
0.1
0.25
663
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 0.9)
0 do 20.7 Units
0.1
0.1
650
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.22)
0 do 50 Units
0.1
0.10
669
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.4)
0 do 50 Units
0.1
0.1
655
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 2.7)
0 do 100 Units
0.1
0.25
666
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.7)
0 do 50 Units
0.1
0.15
665
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.75)
0 do 50 Units
0.1
0.15
654
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.78)
0 do 50 Units
0.1
0.17
659
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.79)
0 do 50 Units
0.1
0.15
662
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.87)
0 do 50 Units
0.1
0.12
664
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 2.0)
0 do 50 Units
0.1
0.15
657
Płyn do obróbki metali, płyn chłodzący
Czynnik (Brix x 1.16)
0 do 50 Units
0.1
0.1
61
Płyn hamulcowy - DOT3
% wody
0 do 6 %
0.1
0.5
166
Płyn hamulcowy - DOT3
temperatura wrzenia
118 do 252 °C
1
5
167
Płyn hamulcowy - DOT3 - HT
temperatura wrzenia
107 do 292 °C
1
5
63
Płyn hamulcowy - DOT3 - HT
% wody
0 do 6 %
0.1
0.5
66
Płyn hamulcowy - DOT4
temperatura wrzenia
143 do 278 °C
1
5
65
Płyn hamulcowy - DOT4
% wody
0 do 6 %
0.1
0.5
67
Płyn hamulcowy - DOT4+
% wody
0 do 6 %
0.1
0.5
68
Płyn hamulcowy - DOT4+
temperatura wrzenia
158 do 293 °C
1
6
441
Sacharoza, cukier buraczany, cukier trzcinowy (C12H22O11)
Skala Baumé
0 do 42.5 °Bé
0.01
0.05
440
Sacharoza, cukier buraczany, cukier trzcinowy (C12H22O11)
Skala Plato
0 do 30 °P
0.1
0.1
436
Sacharoza, cukier buraczany, cukier trzcinowy (C12H22O11)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.4147
0.0001
0.0004
437
Sacharoza, cukier buraczany, cukier trzcinowy (C12H22O11)
Gęstość
0.9980 do 1.4119 g/cm3
0.0001
0.0004
634
Sacharoza, cukier buraczany, cukier trzcinowy (C12H22O11) - ASH Content
% waga/waga
0.0000 do 0.3400 %
0.01
0.0001
323
Siarczan amonu ((NH4)2SO4)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.230
0.001
0.001
322
Siarczan amonu ((NH4)2SO4)
Gęstość
0.998 do 1.228 g/ml
0.001
0.001
320
Siarczan amonu ((NH4)2SO4)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.1
369
Siarczan magnezu, sól gorzka (MgSO4)
% waga/waga
0 do 26 %
0.1
0.1
372
Siarczan magnezu, sól gorzka (MgSO4)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.298
0.001
0.001
371
Siarczan magnezu, sól gorzka (MgSO4)
Gęstość
0.998 do 1.296 g/ml
0.001
0.001
172
Siarczan miedzi
0 do 0.218 g/ml
0.001
0.001
169
Siarczan miedzi
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.209
0.001
0.001
170
Siarczan miedzi
Gęstość
1.000 do 1.206 g/cm3
0.001
0.001
171
Siarczan miedzi
% waga/waga
0 do 18 %
0.1
0.1
308
Skala 10440VP
Jednostki arbitralne
0 do 30 AU
0.1
0.1
192
Sodium Thiocyanate (NaSCN)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.3677
0.001
0.0002
191
Sodium Thiocyanate (NaSCN)
% waga/waga
0 do 60 %
0.1
0.1
193
Sodium Thiocyanate (NaSCN)
Gęstość
0.9982 do 1.3653 g/cm3
0.001
0.0003
204
Sorbitol, sorbit (C6H14O6)
0 do 158 g/l
1
1
202
Sorbitol, sorbit (C6H14O6)
% waga/waga
0 do 15 %
0.1
0.1
203
Sorbitol, sorbit (C6H14O6)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.055
0.001
0.0005
332
Splenda - Consumer
% waga/waga
1 do 45 %
0.1
0.1
336
Sukraloza - czysta, E955 (C12H19Cl3O8)
% waga/waga
0 do 28 %
0.1
0.1
307
Syrop klonowy - temperatura ponad 30 °C
Brix
0 do 85 °Bx
1
0.5
306
Syrop klonowy - temperatura poniżej 30 °C
Brix
0 do 85 °Bx
0.1
0.1
597
Syrop kukurydziany - 26 D.E.
% Dry Substance
0 do 81 %
0.1
0.1
471
Syrop kukurydziany - 28 D.E.
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
479
Syrop kukurydziany - 36 D.E.
% Dry Substance
0 do 82 %
0.1
0.1
605
Syrop kukurydziany - 42 D.E.
% Dry Substance
0 do 82 %
0.1
0.1
503
Syrop kukurydziany - 43 D.E.
% Dry Substance
0 do 82 %
0.1
0.1
519
Syrop kukurydziany - 53 D.E.
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
613
Syrop kukurydziany - 62 D.E.
% Dry Substance
0 do 84 %
0.1
0.1
527
Syrop kukurydziany - 63 D.E.
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
543
Syrop kukurydziany - 66 D.E.
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
551
Syrop kukurydziany - 95 D.E.
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
567
Syrop kukurydziany - HIGH FRUCTOSE - 42%
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
575
Syrop kukurydziany - HIGH FRUCTOSE - 55%
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
495
Syrop kukurydziany - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
487
Syrop kukurydziany - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 do 85 %
0.1
0.1
388
UCON Quenchant A - DOW
% objętość/objętość
0 do 60 %
0.1
0.1
390
UCON Quenchant E - DOW
% objętość/objętość
0 do 75 %
0.1
0.1
391
UCON Quenchant HT - DOW
% objętość/objętość
0 do 60 %
0.1
0.1
194
Wino (metoda: Alcohol by Distillation)
Metoda OIV (% objętość/objętość)
0 do 30 %
0.1
0.25
195
Wino (metoda: Alcohol by Distillation)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 0.9640
0.0001
0.0003
123
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Gęstość
0.998 do 1.129 kg/l
0.001
0.0005
122
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.130
0.001
0.0005
127
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Skala Babo
0 do 34 °Babo
0.1
0.1
120
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Skala Ballinga
0 do 30 °Bg
0.1
0.1
196
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Ułamek wagowy, ułamek masowy
0 do 85
0.1
0.1
129
Wino - moszcz gronowy, winogrono
zawartość cukru
0 do 308 g/l
1
1
121
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Skala Plato
0 do 30 °P
0.1
0.1
125
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Skala Oechsle
0 do 129 °Oe
1
0.5
126
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Skala KMW
0 do 34 °KMW
0.1
0.1
130
Wino - moszcz gronowy, winogrono
zawartość cukru
0 do 273 g/kg
1
1
128
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Naturalna objętościowa moc alkoholu
0 do 18 %
0.1
0.1
124
Wino - moszcz gronowy, winogrono
Skala Baumé
0 do 16 °Bé
0.1
0.1
180
Woda morska
Chlorowość
0 do 85.5 ppt
0.1
0.5
59
Woda morska
Zasolenie
0 do 155 ppt
1
1
58
Woda morska
Ciężar właściwy (D20/20)
1.0000 do 1.1180
0.0001
0.0005
672
Woda morska
Gęstość 25 °C
997 do 1059 kg/m3
0.1
0.5
174
Woda morska
Gęstość Sigma/t @ 15 °C
0 do 119
0.1
0.5
173
Woda morska
Practical Salinity Units (PSU)
0 do 155 PSU
1
1
673
Woda morska
Konduktywność, przewodność elektryczna właściwa - przy 25 °C
0 do 110 mS/cm
0.1
0.5
178
Woda morska
Konduktywność, przewodność elektryczna właściwa - przy 20 °C
0 do 100 mS/cm
0.1
0.5
179
Woda morska
Konduktywność, przewodność elektryczna właściwa - przy 15 °C
0 do 89.9 mS/cm
0.1
0.5
176
Woda morska
Gęstość
0.9980 do 1.0360 g/cm3
0.0001
0.0005
674
Woda morska
Gęstość Sigma/t @ 25 °C
-3 do 59
0.1
0.5
177
Woda morska
Gęstość
998 do 1036 kg/m3
0.1
0.5
175
Woda morska
Gęstość Sigma/t @ 20 °C
-2 do 116
0.1
0.5
57
Woda morska
% waga/waga
0 do 15.5 %
0.1
0.1
670
Woda morska
Ciężar właściwy (D25/25)
1.0000 do 1.0626
0.0001
0.0005
759
Wodorotlenek potasu, potaż żrący (KOH)
Gęstość
0.998 do 1.502 g/ml
0.001
0.001
760
Wodorotlenek potasu, potaż żrący (KOH)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.505
0.001
0.001
758
Wodorotlenek potasu, potaż żrący (KOH)
% waga/waga
0 do 50 %
0.1
0.1
152
Wodorotlenek sodu, E524 (NaOH)
% waga/waga
0 do 40 %
0.1
0.1
154
Wodorotlenek sodu, E524 (NaOH)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.4325
0.001
0.001
153
Wodorotlenek sodu, E524 (NaOH)
Gęstość
0.998 do 1.430 g/cm3
0.001
0.001
1
Współczynnik załamania światła, indeks refrakcji (nD)
1.3330 do 1.5000
0.0001
0.0001
636
Węglan sodu, soda, soda kalcynowana (Na2CO3)
0 do 180 g/kg
1
1
635
Węglan sodu, soda, soda kalcynowana (Na2CO3)
% waga/waga
0 do 18 %
0.1
0.1
638
Węglan sodu, soda, soda kalcynowana (Na2CO3)
Ciężar właściwy (D20/20)
1.000 do 1.159
0.001
0.001
637
Węglan sodu, soda, soda kalcynowana (Na2CO3)
Gęstość
0.998 do 1.157 g/cm3
0.001
0.001

Wideo